Đang tải... Vui lòng chờ...
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Hỗ trợ Online

lavishoes
ĐT: 0912224577
Email: lavishoes@gmail.com
Lượt truy cập

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014

Ngày 18/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ Cuộc vận động năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.

Năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tập trung chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Ban Thường trực Cuộc vận động tiếp tục chỉ đạo các báo chí của Mặt trận, hướng dẫn và phối hợp với một số báo chí ở Trung ương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin bài phản ánh tình hình kết quả thực hiện CVĐ ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ; đấu tranh, phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tâm lý sính hàng ngoại trong xã hội. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tham mưu Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ, tổ chức kiểm tra việc triển khai CVĐ tại các bộ, tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, việc thực hiện Cuộc vận động của một số bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ và của các tỉnh, thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện Cuộc vận động trong năm 2014. Trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện CVĐ, tập trung vào 4 giải pháp trọng tâm: Nâng cao và khẳng định chất lượng của hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hàng hóa thương hiệu Việt và chủ trương, chính sách có liên quan; tiếp tục nâng cao ý thức công dân, tinh thần yêu nước, xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng của người Việt Nam; Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lành mạnh hóa thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện CVĐ năm 2013 cũng như phương hướng, nhiệm vụ thực hiện CVĐ năm 2014. Các ý kiến đều khẳng định tăng cường Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chủ trương lớn, phục vụ lợi ích quốc gia. Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, cần xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực, cần phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan tuyên truyền thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động; Phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai xây dựng Chiến lược hành động quốc gia “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến năm 2020; tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng để kịp thời thông tin về sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những góp ý thiết thực của các đại biểu. Đồng chí khẳng định Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” khuyến khích lòng yêu nước của người dân, khuyến khích sản xuất trong nước, khẳng định thương hiệu sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong triển khai thực hiện CVĐ, công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng, vì thế cần tuyên truyền đúng đối tượng và có sức thuyết phục. Chủ tịch cho biết cần quán triệt thực hiện mua sắm công trong các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức hưởng ứng Cuộc vận động. Đặc biệt, đối với các bộ, ngành cần có chương trình hành động riêng; đối với địa phương, các tỉnh cần làm công tác tuyên truyền tại chỗ, đánh giá đúng nhận thức người tiêu dùng, cung cấp hàng hóa và hỗ trợ tại chỗ. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng của người Việt Nam.

Năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tập trung chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Ban Thường trực Cuộc vận động tiếp tục chỉ đạo các báo chí của Mặt trận, hướng dẫn và phối hợp với một số báo chí ở Trung ương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin bài phản ánh tình hình kết quả thực hiện CVĐ ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ; đấu tranh, phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tâm lý sính hàng ngoại trong xã hội. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tham mưu Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ, tổ chức kiểm tra việc triển khai CVĐ tại các bộ, tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, việc thực hiện Cuộc vận động của một số bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ và của các tỉnh, thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện Cuộc vận động trong năm 2014. Trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện CVĐ, tập trung vào 4 giải pháp trọng tâm: Nâng cao và khẳng định chất lượng của hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hàng hóa thương hiệu Việt và chủ trương, chính sách có liên quan; tiếp tục nâng cao ý thức công dân, tinh thần yêu nước, xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng của người Việt Nam; Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lành mạnh hóa thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện CVĐ năm 2013 cũng như phương hướng, nhiệm vụ thực hiện CVĐ năm 2014. Các ý kiến đều khẳng định tăng cường Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chủ trương lớn, phục vụ lợi ích quốc gia. Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, cần xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực, cần phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan tuyên truyền thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động; Phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai xây dựng Chiến lược hành động quốc gia “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến năm 2020; tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng để kịp thời thông tin về sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những góp ý thiết thực của các đại biểu. Đồng chí khẳng định Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” khuyến khích lòng yêu nước của người dân, khuyến khích sản xuất trong nước, khẳng định thương hiệu sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong triển khai thực hiện CVĐ, công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng, vì thế cần tuyên truyền đúng đối tượng và có sức thuyết phục. Chủ tịch cho biết cần quán triệt thực hiện mua sắm công trong các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức hưởng ứng Cuộc vận động. Đặc biệt, đối với các bộ, ngành cần có chương trình hành động riêng; đối với địa phương, các tỉnh cần làm công tác tuyên truyền tại chỗ, đánh giá đúng nhận thức người tiêu dùng, cung cấp hàng hóa và hỗ trợ tại chỗ. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng của người Việt Nam.

 
In văn bản